campus ruggeveld

Deurne

winnend wedstrijdontwerp, reconversie van een internaat naar C.L.B. (centrum voor leerlingenbegeleiding) en C.V.O. (centrum voor volwassenenonderwijs) en open leercentrum voor GO!-gemeenschapsonderwijs te Deurne i.s.m. Grosfeld van der Velde architecten